Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door BambooSleep.nl (“wij”) en de goederen die u koopt zullen door onze verkooppartners worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82523843, naam: Edsleep BV, en zitten gevestigd op de Daviottenweg 30, 5222 BH in ‘s-Hertogenbosch.

Ons BTW-nummer is NL 8625 046 00 B01.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@bamboosleep.nl, telefonisch op het nummer + 31 7 65645 82 of schrijf ons op het bovenstaande adres. BambooSleep.nl is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN

Bamboo Sleep producten kunnen uitsluitend worden besteld via vaste verkooppartners.

4. PRIJZEN

Op deze website heeft u niet de mogelijkheid om producten van BambooSleep te bestellen.

5. BESCHIKBAARHEID

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen.

Voor het aankopen van Bamboo Sleep producten kunt u terecht bij onze verkooppartners. Informeer bij de betreffende verkooppartner voor de beschikbaarheid in voorraad.

6. GARANTIE

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan één van onze verkooppartners, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt onze verkooppartners dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

7. EIGENDOM

Gekochte producten blijven eigendom van Bamboo Sleep totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

– in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
– in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

9. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

11. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

 

 

 

MODEL RETOURFORMULIER:

AAN: BambooSleep.nl
Daviottenweg 30
5222BH ‘s-Hertogenbosch
info@bamboosleep.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande product wens te herroepen:

 

____________________________
____________________________
Adres: ____________________________
____________________________
_________________
__________________________________
: ____________________
________________________________________
______________________________

________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Uw handtekening ( indien verstuurd per post) : ____________________________